Tjänster

Vi erbjuder ledande konsulttjänster

Företagsflytt

Hanterar alla IT-delar som ingår och påverkas vid en flytt, så att lokalerna står klara i tid vid inflyttning.

Utredningar

Granskar nuläget, ser på möjliga nya affärer utifrån ett IT-perspektiv.

Upphandlingar

Utför kravställning, upphandling och medverkar vid upprättande av avtal.

Säkerhet

Bistår arbetet med att förbättra IT-säkerheten för system, applikationer och information samt skalskydd och övergripande företagssäkerhet.

Fusioner och förvärv

Hanterar IT-relaterade frågor före och under en fusion eller förvärv.

Verksamhetsstöd

Hjälper organisationen att skapa bästa möjliga förutsättningar för att genomföra en förändring med rätt stöd.

Nyfiken att träffa oss? Börja här